Tin tức

Đánh giá thực trạng cây thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển

Với mục tiêu đánh giá tiềm năng và hiện trạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở TP. Đà Nẵng, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ các ban ngành, cơ quan chức năng lập kế hoạch quản lý, bảo tồn đi đôi với khai thác và phát triển bền vững nguồn tài nguyên này phục vụ công tác khám chữa bệnh, tăng trưởng kinh tế cho địa phương, đề tài “Đánh giá thực trạng cây thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển” đã được UBND TP. Đà Nẵng (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng) phê duyệt cho Bệnh viện YHCT phối hợp với Hội Dược liệu TP. Đà Nẵng và Viện Dược liệu (Khoa Tài nguyên Dược liệu).

Sau 2 năm tiến hành điều tra (2015-2017) đề tài đã hoàn thành những nội dung đề ra đồng thời có nhiều ghi nhận, đóng góp mới về nguồn tài nguyên cây thuốc ở TP. Đà Nẵng. Cụ thể, đã ghi nhận và thống kê được 1.117 loài và thứ (dưới loài) có công dụng làm thuốc, thuộc 681 chi, 207 họ, 11 ngành thuộc 2 giới Nấm và Thực vật. Trong đó, giới Nấm có 1 ngành gồm 6 loài thuộc 5 chi và 5 họ; giới Thực vật có 3 ngành Tảo (gồm 7 loài thuộc 6 chi, 5 họ) và 7 ngành thuộc nhóm Thực vật bậc cao có mạch gồm 1104 loài/dưới loài thuộc 670 chi và 197 họ. Bổ sung hơn 50 loài so với các nghiên cứu về nguồn tài nguyên cây thuốc trước đây tại địa phương. Đặc biệt có 6 loài cây thuốc mới được ghi nhận bổ sung cho các tài liệu về cây thuốc ở Việt Nam. Xác định được 25 loài/nhóm loài cây thuốc tự nhiên có giá trị sử dụng và kinh tế cao, có khả năng khai thác ngay tại TP. Đà Nẵng và 30 loài cây thuốc có giá trị bảo tồn. Trên cơ sở đó đã xây dựng Bản đồ phân bố điểm các loài cây thuốc có tiềm năng khai thác và các loài có giá trị bảo tồn ở TP. Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, đề tài đã thu thập được các dẫn liệu về tình hình khai thác, kinh doanh, trồng trọt và sử dụng cây thuốc ở thành phố. Trong đó có điều tra, ghi nhận được 70 bài thuốc kinh nghiệm trên tổng số 874 loài cây thuốc thu thập trên 300 cây thuốc thường dùng.

Đã xây dựng bộ tài liệu nguồn tài nguyên cây thuốc Đà Nẵng gồm: Danh lục cây thuốc TP. Đà Nẵng và Bản đồ phân bố điểm các loài cây thuốc có tiềm năng khai thác và các loài cây thuốc có giá trị bảo tồn ở TP. Đà Nẵng. Đáng chú ý là đã biên soạn được bản thảo cuốn sách “Cây thuốc Đà Nẵng” gồm 2 phần: Phần 1. Tóm tắt kết quả điều tra nghiên cứu về tiềm năng hiện trạng nguồn tài nguyên cây thuốc TP. Đà Nẵng; Phần 2. Giới thiệu 300 loài cây thuốc thông dụng gồm tên khoa học, tên địa phương, họ thực vật; mô tả đặc điểm hình thái (kèm hình ảnh), phân bố - sinh thái; tính năng công dụng và bài thuốc thường dùng.

Trên cơ sở của các kết quả điều tra nghiên cứu trên, nhóm tác giả đã đề xuất một số giải pháp kèm theo các kế hoạch hành động nhằm bảo tồn, sử dụng, khai thác hợp lý và phát triển bền vững nguồn tài nguyên cây thuốc tại TP. Đà Nẵng.

(Nguồn tin: Khoa TNDL - Viện Dược liệu)