Đào tạo

NCS. Đoàn Thị Hường bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Ngày 10/9/2020, Viện Dược liệu tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Đoàn Thị Hường, chuyên ngành Dược liệu - Dược học cổ truyền (mã số: 9720206) với tên đề tài: “Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của loài thạch tùng đuôi ngựa (Huperzia phlegmaria (L.) Rothm), họ Thông đất (Lycopodiaceae)”, do GS.TS. Nguyễn Thị Hoài và GS.TS. Phạm Thanh Kỳ hướng dẫn.

Trong luận án, NCS đã phân lập được 15 hợp chất trong đó có 4 chất mới, 7 hợp chất lần đầu phân lập từ chi Huperzia Bernh. và 10 hợp chất lần đầu phân lập từ được từ loài Huperzia phlegmaria, đánh giá các tác dụng dược lý hướng điều trị bệnh Alzheimer. Luận án tiến sĩ đáp ứng được các mục tiêu và nội dung nghiên cứu, trình bày đẹp và kết cấu logic. Bên cạnh đó, NCS đã công bố 8 công trình  khoa học, trong đó có 2 bài báo quốc tế ISI và 6 bài báo trên các tạp chí uy tín trong nước.

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ kết thúc với 100% số phiếu đồng ý đề nghị đưa Luận án tiến sĩ của NCS Đoàn Thị Hường được bảo vệ trước hội đồng cấp Viện.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)