Đào tạo

Thông bảo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở về cây mũi mác - NCS. Nông Thị Anh Thư

Đề tài:  Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây Mũi mác Desmodium sp. (Fabaceae) mọc hoang ở Bắc Kạn

 

CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC LIỆU - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

MÃ SỐ: 972.02.06

 

NCS. NÔNG THỊ ANH THƯ

Viện Dược liệu

 

                     THỜI GIAN:     8 giờ 30 ngày 30 tháng 10 năm 2018

                                    

                     ĐỊA ĐIỂM:       Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu   

                                            Số 3B - Quang Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)