Đào tạo

Thông tin luận án: “Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây thuốc thượng (Phaeanthus vietnamensis Ban, họ Na – Annonaceace)” - NCS.Nguyễn Trung Tường

Tóm tắt luận án, tải file tại đây.

Trích yếu luận án tiếng Việttải file tại đây.

Trích yếu luận án tiếng Anh, tải file tại đây.

Thông tin những kết quả mới tiếng Việt, tải file tại đây.

Thông tin những kết quả mới tiếng Anh, tải file tại đây.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)