Đào tạo

Thông tin luận án Tiến sĩ: "Nghiên cứu thành phần hóa học chủ yếu và động thái tích lũy hoạt chất của cây dây thìa canh (Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br. Ex Schult.)" - NCS. Hoàng Minh Châu

Tóm tắt luận án, tải file tại đây.

Trích yếu luận án tiếng Việttải file tại đây.

Trích yếu luận án tiếng Anh, tải file tại đây.

Thông tin những kết quả mới tiếng Việt, tải file tại đây.

Thông tin những kết quả mới tiếng Anh, tải file tại đây.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)