Đào tạo

Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

Nhấn vào đây để tải về nội dung chi tiết đính kèm>

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)