Đào tạo

Viện Dược liệu: Thông báo Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Phùng Minh Dũng

Thông báo Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

 

 

Đề tài:  “Nghiên cứu phát hiện và xây dựng quy trình phân lập Tetrodotoxin (TTX) và một số độc tố thần kinh khác từ cá Nóc”

 

CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

MÃ SỐ: 62.72.04.06

 

NCS. PHÙNG MINH DŨNG

Viện Dược liệu

 

                     THỜI GIAN:    14 giờ ngày 11 tháng 05 năm 2017

                                    

                     ĐỊA ĐIỂM:       Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu   

                                                Số 3B - Quang Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.  

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)