Dịch vụ khác

Sách hay: Cây thuốc phòng trị bệnh ung thư

Cây thuốc phòng trị bệnh ung thư/Phan Lê, hiệu đính: Lê Quí Ngưu, Lương Tú Văn._Huế.: Thuận Hoá, 2002._857tr._14,5x20,5cm.

Các tác giả biên soạn cuốn sách này từ những kinh nghiệm thực tiễn của Trung Quốc nhằm cung cấp cho độc giả có thêm tài liệu để nghiên cứu phòng và trị bệnh ung thư.

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin Thư viện - Viện Dược liệu)

Tags: Sách hay