Tạp chí

Tác dụng của cao chiết cồn từ lá chùm ngây trên nội mạc tử cung chuột cống trắng giảm năng sinh dục (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 2/2014)

Tác dụng của cao chiết cồn từ lá chùm ngây trên nội mạc tử cung chuột cống trắng giảm năng sinh dục (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 2/2014)

11/12/2014

Khảo sát ảnh hưởng của công thức phối hợp các dược liệu xạ can, bọ mắm và dâu tằm lên một số chỉ số liên quan đến chức năng miễn dịch trên thực nghiệm (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 2/2014)

Khảo sát ảnh hưởng của công thức phối hợp các dược liệu xạ can, bọ mắm và dâu tằm lên một số chỉ số liên quan đến chức năng miễn dịch trên thực nghiệm (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 2/2014)

11/12/2014

Nghiên cứu tác dụng an thần của bài thuốc an thần hoàn (ATH) trên động vật thực nghiệm (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 2/2014)

Nghiên cứu tác dụng an thần của bài thuốc an thần hoàn (ATH) trên động vật thực nghiệm (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 2/2014)

11/12/2014

Thành phần hóa học của rễ hà thủ ô đỏ thu hái tại Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 2/2014)

Thành phần hóa học của rễ hà thủ ô đỏ thu hái tại Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 2/2014)

11/12/2014

Hai dẫn xuất naphtalen phân lập từ cây hương lâu (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 2/2014)

Hai dẫn xuất naphtalen phân lập từ cây hương lâu (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 2/2014)

11/12/2014

Thành phần hóa học của cây dâu dây thu hái tại Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 2/2014)

Thành phần hóa học của cây dâu dây thu hái tại Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 2/2014)

11/12/2014

Các hợp chất pyranoflavanon và sterol từ lá cây đậu dầu thu hái tại Thừa Thiên Huế (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 2/2014)

Các hợp chất pyranoflavanon và sterol từ lá cây đậu dầu thu hái tại Thừa Thiên Huế (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 2/2014)

11/12/2014

Góp phần khảo sát thành phần hóa học lá màn màn hoa tím (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 2/2014)

Góp phần khảo sát thành phần hóa học lá màn màn hoa tím (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 2/2014)

11/12/2014

Flavonoid phân lập từ lá của cây gối hạc tía (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 2/2014)

Flavonoid phân lập từ lá của cây gối hạc tía (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 2/2014)

11/12/2014

Thành phần hóa học của phân đoạn nước dây thìa canh (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 2/2014)

Thành phần hóa học của phân đoạn nước dây thìa canh (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 2/2014)

11/12/2014