Văn bản của BYT

Công văn v/v cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa testosteron

Nhấn vào đây để tải về file đính kèm.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)