Văn bản của BYT

Quyết định Ban hành Kế hoạch định hướng công tác truyền thông tiêm vaccin phòng COVID-19 tài Việt Nam năm 2023-2024

Nhấn vào file chi tiết đính kèm!

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)

Tags: covid-19