Ấn phẩm

Phân biệt curcumin tự nhiên và tổng hợp bằng kết hợp phân tích HPLC và phân tích đồng vị carbon 14C (Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 1/2023)

Tạp chí Dược liệu, tập 28, số 1/2023 (Trang 3 - 8)

 

PHÂN BIỆT CURCUMIN TỰ NHIÊN VÀ TỔNG HỢP BẰNG KẾT HỢP PHÂN TÍCH HPLC VÀ PHÂN TÍCH ĐỒNG VỊ CARBON 14C

Vũ Văn Hà1,*, Nguyễn Đức Hùng1, Lê Hồng Oanh1, Võ Thị Anh2, Phương Thiện Thương1

1Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST); 2Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

*Email: vvha@most.gov.vn  

(Nhận bài ngày 04 tháng 10 năm 2022)

 

Tóm tắt

Curcuminoid là các hoạt chất được chiết xuất từ dược liệu nghệ vàng và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực gồm dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm. Tuy nhiên, trên thị trường có rất nhiều mẫu curcumin tổng hợp hóa học và bán với giá rất thấp so với curcuminoid có nguồn gốc tự nhiên. Nghiên cứu này xây dựng phương pháp xác định nguồn gốc tự nhiên - tổng hợp của các mẫu curcumin trên thị trường bằng phương pháp phân tích đồng vị phóng xạ 14C kết hợp với phân tích HPLC. Kết quả cho thấy mẫu curcuminoid từ tự nhiên có hàm lượng curcumin I < 84,21% (so với tổng curcumin I, II, III), đồng thời có hoạt độ phóng xạ trong khoảng 13,68 - 13,92 dpm/gC; còn mẫu curcumin tổng hợp có hàm lượng curcumin I là 100% (so với tổng curcumin I, II, III) và có hoạt độ phóng xạ thấp ≤ 5,38 dmp/gC. Kết quả này gợi ý một phương pháp kiểm soát xác định nguồn gốc curcuminoid tự nhiên hay trộn lẫn mẫu tổng hợp, cũng như chất lượng của các sản phẩm có chứa curcumin.

Từ khóa: Curcuminoid tự nhiên, Curcumin tổng hợp, Phân biệt tự nhiên - tổng hợp, Phân tích đồng vị phóng xạ, Carbon-14.

Summary

Distinguishing Natural Curcuminoid and Synthetic Curcumin by Combination of 14C Carbon Isotope Analysis

and HPLC Analysis Methods

Curcuminoids, the major components of turmeric, are widely used as a traditional medicine and as food additive for their unique aromatic and coloring properties. Curcuminoids extracted from turmeric compose of curcumin I, demethoxycurcumin (curcumin II) and bisdemethoxycurcumin (curcumin III), but their quantity and composition vary widely according to the plant origin. Besides natural sources, synthetic curcumin derived from petrochemicals is also available in the Vietnamese market at a much lower cost. In this study, we employed HPLC analysis in combination with 14C radioisotope analysis as an accurate tool for composition assay and natural-synthetic origin determination of curcumin samples to evaluate their quality and value. As a result, Natural curcuminoids samples contained of less than 84.21% w/w of curcumin I (compared to the total curcumin I, II and III), and its radioactivity in the range of 13.68 - 13.92 dpm/gC; while the synthetic curcumin samples were constituted of only curcumin I, and the radioactivity values were lower than 5.38 dpm/gC. These results suggested an advanced method for quality and origin control of curcumin samples in the market and will provide a useful guidance for manufacturing healthcare products in Vietnam.

Keywords: Natural curcuminoid, Synthetic curcumin, Isotope analysis, Carbon-14, Natural-synthetic origin determination.

(Nguồn tin: )