Ấn phẩm

Tác dụng hạ acid uric máu của cao phân đoạn từ lá xa kê (Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 6/2017)

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 6/2017 (Trang 371 - 376)

 

TÁC DỤNG HẠ ACID URIC MÁU CỦA CAO PHÂN ĐOẠN TỪ LÁ XA KÊ

Nguyễn Hoàng Minh1,2, Nguyễn Thúy Hương2, Nguyễn Thị Thu Hương1,*

1Trung tâm Sâm và Dược liệu tp. Hồ Chí Minh - Viện Dược liệu;

2Bộ môn Công nghệ Sinh học - Đại học Bách Khoa tp. Hồ Chí Minh

*Email: huongsam@hotmail.com

(Nhận bài ngày 17 tháng 7 năm 2017)

Tóm tắt

Đề tài đã sàng lọc được cao phân đoạn ethyl acetat từ cao tổng cồn 45% lá xa kê thể hiện tác dụng giảm acid uric máu trên mô hình gây tăng acid uric cấp bằng kali oxonat, theo cơ chế ức chế xanthin oxidase (IC50 =28,64 μg/ml). Trên mô hình gây tăng acid uric cấp bằng kali oxonat (liều 300 mg/kg) ở phác đồ điều trị hay dự phòng, cao phân đoạn ethyl acetat liều tương đương 2,5-5 g dược liệu/kg đều thể hiện tác dụng làm giảm acid uric máu đạt ý nghĩa thống kê so với lô bệnh lý và phục hồi trở về mức bình thường, tương tự như tác dụng của thuốc đối chiếu allopurinol liều 10 mg/kg.

Từ khóa: Lá xa kê, Hạ acid uric, Kali oxonat.

Summary

The Anti-Hyperuricemic Effects of the Fractionated Extract from Artocarpus altilis Leaves

An ethyl acetate extract fractionated from total alcohol 45% extract of Artocarpus altilis leaves diminished plasma uric acid in potassium oxonate-induced hyperuricemia, based on the inhibition of xanthine oxidase (IC50 =28,64 μg/ml). In potassium oxonate (300 mg/kg)-induced hyperuricemic model, either the single dose (treatment protocol) or repeated doses (pretreatment protocol) of ethyl acetate fraction (at oral doses equivalent to 2.5 - 5 g raw materials/kg) as well as allopurinol (10 mg/kg) significantly diminished hyperuricemia and return to normal value.

Keywords: Artocarpus altilis leaves, Anti-hyperuricemia, Potassium oxonate.

(Nguồn tin: )