Tạp chí

Tác dụng độc tế bào ung thư của các triterpenoid phân lập từ cây chặc chìu

TÁC DỤNG ĐỘC ĐỐI VỚI DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ CỦA CÁC TRITERPENOID PHÂN LẬP TỪ CÂY CHẶC CHÌU

25/02/2015

Điều chế và thiết lập chất chuẩn resveratrol từ rễ cốt khí củ

ĐIỀU CHẾ VÀ THIẾT LẬP CHẤT CHUẨN RESVERATROL TỪ RỄ CỐT KHÍ CỦ

25/02/2015

Cloning of Vietnam Dang Sam (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. et Thoms.) in vitro

CLONING OF VIETNAM DANG SAM(CODONOPSIS JAVANICA (BLUME) HOOK. F. ET THOMS.) IN VITRO

25/02/2015

Nghiên cứu nhân giống in vitro dây thìa canh bằng nuôi cấy chồi đỉnh

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO DÂY THÌA CANH BẰNG NUÔI CẤY CHỒI ĐỈNH

25/02/2015

Xác định thành phần acid béo và carotenoid trong màng và hạt gấc

XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN ACID BÉO VÀ CAROTENOID TRONG MÀNG VÀ HẠT GẤC

25/02/2015

Oleanane saponins from the Leaves of Aralia armata (Wall.) Seem

OLEANANE SAPONINS FROM THE LEAVES OF ARALIA ARMATA (WALL.) SEEM

25/02/2015

Lanostan triterpen của nấm linh chi thu hái tại Quảng Nam

LANOSTAN TRITERPEN CỦA NẤM LINH CHI THU HÁI TẠI QUẢNG NAM

25/02/2015

Thành phần hóa học của củ mài thu tại Mê Linh, Vĩnh Phúc

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CỦ MÀI THU TẠI MÊ LINH, VĨNH PHÚC

25/02/2015

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật xây dựng quy trình trồng cây xuyên tâm liên tại Hà Nội

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT GÓP PHẦN XÂY DỰNG QUY TRÌNH TRỒNG CÂY XUYÊN TÂM LIÊN TẠI HÀ NỘI

25/02/2015

Khảo sát thành phần hóa học của cây hế mọ

KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY HẾ MỌ

25/02/2015