Tạp chí

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN DƯỢC THẢO (Tạp chí Dược liệu, tập 14, số 6/2009)

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN DƯỢC THẢO (Tạp chí Dược liệu, tập 14, số 6/2009)

 

Năm 1803, lần đầu tiên một số alcaloid tự nhiên được chiết xuất từ quả thuốc phiện. Đến năm 1838 phân lập được acid salicylic từ vỏ cây liễu trắng (Salix alba L.). Nhưng mãi đến năm 1899 mới tổng hợp được aspirin từ acid salicylic, đây có thể xem là thuốc tân dược đầu tiên có nguồn gốc thực vật được sản xuất để điều trị bệnh. Câu hỏi đặt ra ở đây là: “Trước đây loài người chữa bệnh bằng cách nào?”.

 

(Nguồn tin: )