Tin tức

Đại hội Chi bộ các phòng chức năng, Chi bộ chuyên môn và Chi bộ trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội trực thuộc Đảng bộ Viện dược liệu nhiệm kỳ 2017-2020

Trong 3 ngày 17, 21 và 24 tháng 8 năm 2017, Chi bộ các phòng chức năng, chi bộ chuyên môn và chi bộ Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội trực thuộc Đảng bộ Viện Dược liệu đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Thanh Huyền - Phó bí thư Đảng ủy - Đại diện Đảng ủy, đồng chí Đỗ Thị Phương - Chủ tịch công đoàn công đoàn Viện, đồng chí Trần Thu Thủy - Bí thư chi bộ các phòng chức năng, đồng chí Nguyễn Thị Phượng - Phó bí thư chi bộ chuyên môn, đồng chí Trần Danh Việt – Phó bí thư chi bộ Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội,  đồng chí Đào Anh Hoàng - Bí thư chi đoàn thanh niên và toàn thể đảng viên của các chi bộ.

Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020; kiểm điểm của cấp ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận  sôi nổi với các ý kiến tham luận đến từ Đảng viên của các chi bộ. Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Viện, các chi bộ đã tạo được sự thống nhất, đoàn kết trong chi bộ, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng thời, các chi bộ cũng đã cụ thể hóa bằng chương trình, hành động và các văn bản chỉ đạo gắn sát với thực tế hoạt động và đặc điểm tình hình của từng chi bộ.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, các chi bộ tiếp tục đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017 - 2020 với các nội dung trọng tâm: Phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; tạo nguồn, bồi dưỡng các quần chúng ưu tú; kết nạp nhiều đảng viên mới trong nhiệm kỳ; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn Đảng ủy Viện đã đề ra trong năm 2017 và định hướng những năm tiếp theo. Đối với Chi bộ các phòng chức năng: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện tốt công tác quản lý, công tác tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo Viện về những công việc trọng tâm của Viện như công tác quản lý NCKH, công tác cán bộ, công tác tài chính, thông tin thư viện, công tác vật tư trang thiết bị y tế và công tác hợp tác quốc tế. Đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng kế hoạch năm 2018, 2019. Hoàn thiện đề án thành lập và đầu tư Trung tâm nghiên cứu nguồn gen và giống dược liệu quốc gia, hoàn thiện và trình Bộ Y tế phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Viện đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các Quy chế của Viện. Chi bộ chuyên môn tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, chú trọng đến các lĩnh vực về quản lý nguồn tài nguyên, đánh giá tác dụng sinh học, nâng cao chất lượng dược liệu và các nghiên cứu ứng dụng nhanh ra mặt hàng mới đáp ứng nhu cầu thực tiễn ; Xây dựng cơ chế hoạt động phù hợp để nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Chi bộ Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội quan tâm thường xuyên đến công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ NCKH và cán bộ quản lý trong đơn vị. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ NCKH, đặc biệt là cán bộ nghiên cứu chuyên ngành. Tăng cường công tác xây dựng các đề cương nghiên cứu khoa học, đấu thầu ký kết hợp đồng tạo nguồn kinh phí cho công tác nghiên cứu. Quan tâm nâng cao chất lượng trong NCKH, ưu tiên đến nội dung nghiên cứu ứng dụng tạo nhanh ra mặt hàng mới đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo, Đại diện Đảng ủy đánh giá Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, đảng viên và viên chức tại đơn vị. Với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội cần tập trung thực hiện đánh giá, kiểm điểm khách quan, toàn diện những ưu, khuyết điểm, phân tích làm rõ những nguyên nhân, hạn chế để rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Qua đó các chi bộ xác định đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, các chi bộ cần tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị gắn chặt với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong lực lượng viên chức trẻ là đoàn viên, thanh niên…

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy, Bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và thông qua kết quả Bầu cử Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và bầu Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ. Theo đó, chi bộ chức năng 3 đồng chí: Trần Thu Thủy, Phạm Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Minh Lộc đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Chi ủy nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã trực tiếp bầu đồng chí Trần Thu Thủy là Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Trương Thị Phương là Phó Bí thư Chi bộ. Chi bộ Chuyên môn 3 đồng chí: Lê Việt Dũng-Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Phượng - Phó bí thư, đồng chí Nguyễn Tuấn Hiệp - Chi ủy viên. Chi bộ Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội: Đồng chí Phan Thúy Hiền- Bí thư, đồng chí Trần Danh Việt – Phó Bí thư, đồng chí Vũ Hoài Sâm - Ủy viên.

Đại hội đã thông qua nghị quyết và thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Với tinh thần dân chủ, khách quan và nghiêm túc sau 3 ngày làm việc Đại hội 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Dược liệu đã thành công tốt đẹp.

Chi bộ các phòng Chức năng

Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội

Chi bộ Chuyên môn

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)