Tin tức

Đảng bộ Viện Dược liệu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020

Ngày 28/12/2020, Đảng bộ Viện Dược liệu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong năm vừa qua.  Tham dự hội nghị có đảng viên của 3 chi bộ trực thuộc, PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi - Viện trưởng, Bí thư đảng ủy chủ trì Hội nghị.

PGS.TS. Phạm Thanh Huyền - Phó bí thư đảng ủy đã báo cáo các kết quả công tác đảng năm 2020

Tại hội nghị,  đồng chí PGS.TS. Phạm Thanh Huyền - Phó bí thư Đảng ủy đã báo cáo các kết quả công tác đảng năm 2020. Hiện tại, toàn Đảng bộ có 54 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên dự bị, sinh hoạt tại 3 chi bộ. Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, Đảng bộ Viện Dược liệu vẫn duy trì ổn định về tổ chức, lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Viện: Đảng bộ Viện Dược đã tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, kiện toàn ban chấp hành các cấp ủy đảng. Ban hành các văn bản sau đại hội để làm căn cứ thực hiện trong nhiệm kỳ; Công tác tổ chức bộ máy cơ bản được hoàn thiện pháp lý đi vào hoạt động với 18 đơn vị trực thuộc. Công tác kiện toàn lãnh đạo quản lý tại các đơn vị trực thuộc cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Số lượng nhân lực tăng về lượng và đang dần tăng về chất; Cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường làm việc tại các đơn vị được quan tâm chú trọng và ngày càng bổ sung, hoàn thiện tạo điều kiện cho các cán bộ yên tâm công tác, cống hiến; Các nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện chủ trì ngày càng tăng nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi công tác phát triển dược liệu của ngành, địa phương. Số công bố khoa học ngày càng tăng, đặc biệt là công bố quốc tế, khẳng định vị thế khoa học của Viện được nâng tầm; Đời sống tinh thần và vật chất của đảng viên và viên chức được quan tâm và đảm bảo ổn định trong năm xảy ra dịch bệnh Covid. Kết quả kiểm điểm cuối năm 2020, Đảng bộ có 03 chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Toàn Đảng bộ có 04 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn lại là các đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành nhiệm vụ.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các đảng viên tại các chi bộ trực thuộc: các ý kiến đều mong muốn Đảng uỷ, Ban giám đốc quan tâm, xây dựng các cơ chế thúc đẩy mạnh hơn các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy tính sáng tạo của từng cá nhân để đóng góp trí tuệ tập thể. Các chi bộ, các đơn vị phải chủ động trong công tác, đề xuất các nhiệm vụ liên thông giữa các khối chuyên môn, phát huy sự gắn kết giữa các đoàn thể trong Viện.

PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi - Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện dược liệu phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện dược liệu, đồng chí PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi đánh giá cao nỗ lực của các đảng viên trong Đảng bộ cũng như toàn thể cán bộ viên chức của Viện trong công tác năm 2020 trong tình hình khó khăn chung của thế giới cũng như của Việt Nam bị đại dịch covid đe dọa. Đồng chí Bí thư yêu cầu trong năm 2021, Đảng ủy phải đưa ra được các nghị quyết thiết thực, bám sát đời sống. Mỗi một đảng viên, một cán bộ phải nhận thức đầy đủ về trách nhiệm ở mỗi vị trí việc làm, tâm huyết với công tác, luôn đổi mới trong phương thức làm việc, phát huy năng lực của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Viện.  Các đơn vị trong viện phải phát động các phong trào thi đua, tập trung phát triển các lĩnh vực có thế mạnh, đẩy mạnh các công bố quốc tế, hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh. Năm 2021 là dấu mốc quan trọng đánh dấu 60 năm xây dựng và trưởng thành của Viện Dược liệu. Bên cạnh đó, công tác bộ máy, nhân sự được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm nhằm xây dựng hệ thống chính trị, tinh gọn, hiệu quả. Đồng chí Bí thư đề nghị toàn Đảng bộ căn cứ Nghị quyết Quận ủy và Nghị quyết Đại hội lần thứ VXII Đảng bộ Viện để phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

ThS. Đỗ Thị Phương - Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính đọc Quyết định khen thưởng công tác đảng 2020

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)