Tin tức

Thông báo lịch bảo vệ luận án cấp Viện về Dây thìa canh của NCS. Hoàng Minh Châu

Đề tài:  “Nghiên cứu thành phần hóa học chủ yếu và động thái tích lũy hoạt chất của cây Dây thìa canh Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br. Ex. Schult”

 

CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC LIỆU - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

MÃ SỐ: 9720206

 

 

 

NCS. HOÀNG MINH CHÂU

Viện Dược liệu

 

                     THỜI GIAN:      9 giờ 00 ngày 23 tháng 01 năm 2019

                                    

                     ĐỊA ĐIỂM:        Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu   

                                             Số 3B Quang Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)