Tin tức

Viện Dược liệu: Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tham dự Vòng 2 và Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 năm 2021

 

 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tham dự Vòng 2 và Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2, nhấn vào đây để tải về nội dung chi tiết.

(Nguồn tin: )