Tin tức

Viện Dược liệu: Thông báo về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Đề tài:  Nghiên cứu về thực vật, thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây Hế mọ (Psychotria prainii H.Lév.)

 

CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

MÃ SỐ: 62.72.04.06

 

 

 

NCS. TRẦN PHI HÙNG

Viện Dược liệu

 

                     THỜI GIAN:    14 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2017

                                    

                     ĐỊA ĐIỂM:       Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu   

                                                Số 3B - Quang Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội  

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)