Tin tức

Viện Dược liệu tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 18/7/2018, Viện Dược liệu tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có Ban giám đốc, trưởng đơn vị và các cán bộ viên chức của Viện.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Lê Việt Dũng – Phó Viện trưởng đã thay mặt Ban giám đốc trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tính đến ngày 15/6/2019, toàn Viện có 219 công chức, viên chức và hợp đồng lao động, trong đó công chức, viên chức là 160 người, hợp đồng lao động là 17 người. 6 tháng đầu năm 2019, Viện Dược liệu đang thực hiện 194 đề tài, dự án các cấp; số lượng công trình công bố của Viện là 60 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, trong đó, công bố trong nước là 43 (chiếm 72%) và công bố quốc tế là 17 (chiếm 28%). So với 6 tháng đầu năm 2018, số lượng công trình công bố trong 6 tháng đầu năm 2019 của Viện tăng hơn 09 bài báo (tăng 07 bài báo quốc tế và 02 bài báo trong nước). Công tác đào tạo, hợp tác quốc tế của Viện được chú trọng và ngày càng mở rộng, phát triển, góp phần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi đào tạo và tạo điều kiện để Viện tiếp cận các nguồn đầu tư lớn bên ngoài. Các công tác khác của Viện đều thực hiện tốt theo kế hoạch đã đề ra. 6 tháng cuối năm Viện tập trung triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, đồng thời xây dựng kế hoạch năm 2020 trên cơ sở phát huy những mặt tích cực và khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi ghi nhận các thành tích của Viện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 và khẳng định những kết quả đó là do sự cố gắng của toàn thể cán bộ, viên chức các khoa chuyên môn, các phòng chức năng, đặc biệt là những cán bộ chủ chốt. Trên tinh thần trao đổi, thảo luận, đóng góp cho sự phát triển của Viện, Viện trưởng đã lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các các bộ viên chức đại diện cho các khoa, phòng, trung tâm. Trong giai đoạn tiếp theo, Viện trưởng đề nghị khối quản lý trên cơ sở các đóng góp, suy nghĩ về những tồn tại để xây dựng những quy chế phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Viện, có kế hoạch, chương trình về công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ. Cán bộ viên chức cần nhận thức đúng, chủ động trong công tác để đưa ra các giải pháp và triển khai tốt nhiệm vụ được giao đặc biệt cán bộ chủ chốt cần cố gắng hơn nữa, dẹp bỏ tư tưởng đối phó mà hành động với tư duy cống hiến. Viện trưởng mong muốn toàn thể cán bộ, viên chức nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)

Tags: sơ kết