Văn bản pháp luật

NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2023/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2020/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2020 VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

(Nguồn tin: Chính phủ)