Văn bản pháp luật

Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định về xét tặng Danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"., có hiệu lực từ ngày 15/4/2024