Văn bản pháp luật

Thông tư 13/2016/TT-BKHCN quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung thông tư chi tiết.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)

Tags: thông tư