Văn bản pháp luật

Công văn 973 Về việc tăng cường lãng đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh có điều kiện trên địa bàn quận