Văn bản pháp luật

Công văn của Bộ Khoa học và Công nghệ số 886/BKHCN-TCCB ngày 26/4/2022 v/v hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành khoa học và công nghệ hạng I năm 2022

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)