Văn bản pháp luật

Hướng dẫn V/v tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

Nhấn vào đây để tải về nội dung chi tiết đính kèm.

(Nguồn tin: Ban chấp hành Trung ương)