Văn bản pháp luật

Nghị định 117/2020/NĐ-CP v/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Nghị định 117/2020/NĐ-CP v/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, nhấn vào đây để tải nội dung chi tiết

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)