Văn bản pháp luật

Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập .

Nhấn vào đây để tải về nội dung chi tiết đính kèm.

 

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)