Văn bản pháp luật

Nghị định của CP về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

Nhấn vào đây để tải về file đính kèm.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)