Văn bản pháp luật

Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Xem nội dung chi tiết file đính kèm!

(Nguồn tin: Chính Phủ)