Văn bản pháp luật

Thông tư quy định thời gian bảo quản tài liệu

Xem nội dung chi tiết file đính kèm!

(Nguồn tin: Bộ Nội Vụ)