Văn bản pháp luật

Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 24/2014 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành KH&CN

Nhấn vào đây để tải về nội dung chi tiết

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)

Tags: Thông tư