Tạp chí

Đặc điểm thực vật và giải phẫu của cây nho rừng - Phùng Thanh Long, Đỗ Thị Hà, Hà Vân Oanh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phạm Thị Thúy, Nguyễn Thị Trang, Lê Việt Dũng, Phạm Thanh Huyền

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 2/2017 (Trang 120 - 123)

ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ GIẢI PHẪU CỦA CÂY NHO RỪNG

Phùng Thanh Long1,3, Đỗ Thị Hà1,*, Hà Vân Oanh2, Nguyễn Thị Ngọc Anh3,

Phạm Thị Thúy1, Nguyễn Thị Trang, Lê Việt Dũng1, Phạm Thanh Huyền1

1Viện Dược liệu; 2Đại học Dược Hà Nội; 3Đại học Đại Nam

*Email: hado.nimm@gmail.com hoặc longphung.31@gmail.com

(Nhận bài ngày 16 tháng 1 năm 2017)

Tóm tắt

Áp dụng phương pháp hình thái và vi học, các dữ liệu về đặc điểm hình thái, cấu tạo giải phẫu và đặc điểm vi học bột dược liệu của cây nho rừng (Vitis heyneana Roem. & Schult.) đã được mô tả. Loài nho rừng (Vitis heyneana Roem.& Schult.) đặc trưng bởi đặc điểm: Cuống lá và mặt dưới lá phủ lông như tơ nhện màu nâu vàng; vỏ hạt nhẵn, mặt bụng của hạt có hai rãnh dọc. Vi phẫu thân có mô cứng gồm khoảng 10 hàng tế bào, xếp tạo thành hình cung phía trên bó dẫn, từng bó mô dẫn riêng biệt, gồm libe ở phía ngoài và gỗ ở phía trong. Vi phẫu lá có bó mô dẫn gồm libe ở trên và gỗ ở dưới, mô cứng gồm 2-3 hàng tế bào, nằm ngay trên libe. Bột thân có tinh thể calci oxalat hình kim, hình cầu gai và hình khối, hạt tinh bột hình chuông và lông che chở đơn bào. Bột lá có tinh thể calci oxalat hình kim và hình cầu gai, hạt tinh bột đơn hình tròn và lông che chở đơn bào.

Từ khóa: Nho rừng, Vitis heyneana, Hình thái, Hiển vi.

Summary

Morphological and Anatomical Characteristics of Vitis heyneana Roem. & Schult.

Morphological and anatomical characteristics of Vitis heyneana Roem. & Schult. were described by using morphological method and microscopic techniques. Vitis heyneana Roem. & Schult. characterized by petioles and abaxial surface of leaf with dense brown arachnoid tomentum, seed coat smooth, ventral holes furrowed upward. Anatomy of stem sclerenchyma arc shape with 10 cell-lines, separate vascular bundles include phloem outside and xylem inside. Anatomy of leaf vascular bundles include phloem upper and xylem below, sclerenchyma with 2-3 cell-lines. Stem powder needle-shaped, urchin-shaped and cube-shaped crystals of calcium oxalate, campanulate starch grains, and sheltered unicellular hairs. Leaf powder needle-shaped, urchin-shaped crystals of calcium oxalate, globular starch grains, and sheltered unicellular hairs.

Keywords: Wild Grape, Vitis heyneana, Morphology, Anatonomy.

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin-Thư viện, Viện Dược liệu)