Tạp chí

TCDL 1 17 bai 1

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 1/2017 (Trang 3 -8)

 

 

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU CỦA

CÂY SƠN CAM BẮC Ở BẮC GIANG

Hà Vân Oanh1,*, Nguyễn Hoàng Tuấn1, Chử Thị Thanh Huyền1, Đỗ Thị Thúy Hòa2

1Đại học Dược Hà Nội; 2Đại học Y Dược Thái Nguyên

*Email: havanoanh@gmail.com

(Nhận bài ngày 23 tháng 12 năm 2016)

Tóm tắt

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, đặc điểm vi phẫu của cây sơn cam bắc thu hái ở thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã giám định được tên khoa học là Cansjera rheedii J.F.Gmel., họ Rau sắng (Opiliaceae). Kết quả nghiên cứu hình thái, vi phẫu lá và thân góp phần nhận biết và tiêu chuẩn hóa dược liệu. Đặc điểm hình thái cây như: Cụm hoa mọc thành bông, cụm hoa có xu hướng dễ rụng; hoa không có cuống, tràng 4, dính nhau tạo thành hình ống hoặc chuông ngược. Đặc điểm vi phẫu lá: Tinh thể calci oxalat hình cầu gai kích thước lớn nằm rải rác trong vùng mô mềm, vi phẫu cành non có sợi hóa gỗ có vách dày, xếp khít nhau tạo thành vòng liên tục.

Từ khóa: Đặc điểm hình thái, Đặc điểm vi phẫu, Sơn cam bắc.

Summary

Study on Morphological and Microscopical Characteristics of Cansjera rheedii J.F.Gmel.

Collected at Bac Giang Province

Research on morphological and microscopical characteristics of Sơn cam bac collected at village Phuc Lam, Hoang Ninh commune, Viet Yen district, Bac Giang province. The scientific name was identified such as Cansjera rheedii J.F.Gmel. belonging to Opiliaceae family. The results provide morphological and microscopical characteristics for identification and standardization of Cansjera rheedii J.F.Gmel. Morphological characteristics with inflorescences in clusters and clusters of flowers tend to fall; sessile flowers, lobes 4, stick together to form tubular or bell backward. Microscopical characteristics: spherical spikes-shaped calci oxalate crystals scattered in the soft tissue of the leaves.

Keywords: Cansjera rheedii, Morphological characteristics.

(Nguồn tin: )