Văn bản pháp luật

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/1/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Nhấn vào đây để tải về file đính kèm.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)