Tạp chí

Phân biệt biển súc với hai loài dễ nhầm lẫn là mễ tử liễu và rau đắng đất bằng phương pháp hình thái (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

Phân biệt biển súc với hai loài dễ nhầm lẫn là mễ tử liễu và rau đắng đất bằng phương pháp hình thái (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

12/12/2014

Thành phần hoá học phần trên mặt đất của cây lạc tân phụ (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

Thành phần hoá học phần trên mặt đất của cây lạc tân phụ (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

12/12/2014

Nghiên cứu sàng lọc cao chiết cồn từ các loài tảo biển Việt Nam có hoạt tính kích hoạt thụ thể PPARs và giảm hàm lượng lipid ở tế bào gan HepG2 (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

Nghiên cứu sàng lọc cao chiết cồn từ các loài tảo biển Việt Nam có hoạt tính kích hoạt thụ thể PPARs và giảm hàm lượng lipid ở tế bào gan HepG2 (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

12/12/2014

Phân lập, xác định cấu trúc và hoạt tính hợp chất mulberrofuran K và steppogenin từ lá dâu tằm (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

Phân lập, xác định cấu trúc và hoạt tính hợp chất mulberrofuran K và steppogenin từ lá dâu tằm (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

12/12/2014

Thành phần hóa học của rễ đảng sâm (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

Thành phần hóa học của rễ đảng sâm (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

12/12/2014

Các dẫn chất của acid nucleic và acid benzoic từ nấm linh chi thu hái tại Quảng Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

Các dẫn chất của acid nucleic và acid benzoic từ nấm linh chi thu hái tại Quảng Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

12/12/2014

Phân lập các hợp chất coumarin từ lá của cây cam đường (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

Phân lập các hợp chất coumarin từ lá của cây cam đường (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

12/12/2014

Đánh giá sự thay đổi nồng độ của hesperidin trong huyết tương chuột sau khi dùng thuốc đường uống (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

Đánh giá sự thay đổi nồng độ của hesperidin trong huyết tương chuột sau khi dùng thuốc đường uống (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

12/12/2014

Khảo sát thành phần hóa học trên cao chiết cloroform-cây Borreria alata (Aubl.) DC. (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

Khảo sát thành phần hóa học trên cao chiết cloroform-cây Borreria alata (Aubl.) DC. (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

12/12/2014

Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của hoạt chất chống oxy hóa polyphenol chiết từ rong nâu (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014

Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của hoạt chất chống oxy hóa polyphenol chiết từ rong nâu (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014

12/12/2014