Tạp chí

Nghiên cứu sàng lọc cao chiết cồn từ các loài tảo biển Việt Nam có hoạt tính kích hoạt thụ thể PPARs và giảm hàm lượng lipid ở tế bào gan HepG2 (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

Nghiên cứu sàng lọc cao chiết cồn từ các loài tảo biển Việt Nam có hoạt tính kích hoạt thụ thể PPARs và giảm hàm lượng lipid ở tế bào gan HepG2 (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014)

Tóm tắt

Receptor được hoạt hoá bằng chất tăng sinh peroxisom (PPARs) đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa các bệnh liên quan đến xơ vữa động mạch, mỡ máu và gan nhiễm mỡ. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành sàng lọc chất kích hoạt thụ thể PPARa, PPARδ/β và PPARγ từ cao chiết cồn của 4 loài tảo biển Codium fragile, Sargassum duplicatum, Caulerpa racemosaGracilaria asiatica bằng phân tích gen chỉ thị luciferase và qPCR. Kết quả nghiên cứu thu được đã cho thấy cao chiết cồn từ tảo lục C. fragile kích hoạt thụ thể PPARa và PPARδ/β cao gấp 2-4 lần so với đối chứng. Cao C. fragileii không gây độc tế bào và có tác dụng giảm nồng độ cholesterol (- 28%) và triglycerit (- 49%) trong tế bào gan HepG2. Dựa trên các kết quả nghiên cứu thu được, chúng tôi rút ra kết luận cao chiết cồn từ C. fragile kích hoạt thụ thể PPARa và PPARδ/β dẫn đến giảm hàm lượng lipid ở tế bào gan HepG2.

Từ khóa: Codium fragile, Gan nhiễm mỡ, HepG2, PPARa, PPARδ/β, Rối loạn chuyển hóa lipid.

Summary

Screening of the PPARs Activator Reducing Hepatic Lipid from EtOH Extract

of Vietnamese Seaweeds Using HepG2 Hepatocytes

Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) play critical roles in the treatment of atherosclerosis, hypertriglyceridemia and hepatic steatosis. In this study, we screened PPARs activators from 4 seaweed ethanol extracts Codium fragile, Sargassum duplicatum, Caulerpa racemosa, and Gracilaria asiatica by reporter gene assay-based luciferase and qPCR. The obtained results showed that C. fragile extract activated PPARa and PPARδ/β activity by 2 to 4 times higher than by the controls. C. fragile extract exhibited no cytotoxic activity on HepG2 cultured hepatocytes. Cultured hepatocytes stimulated with C. fragile extract significantly reduced cellular cholesterol and triglyceride concentrations by - 28% and - 49%, respectively. In conclusion, C. fragile extract is hypolipidemic and hepatic steatosis agent by activation of PPARa and PPARδ/β.

Keywords: Codium fragile, HepG2, PPARa, PPARδ/β, Hypertriglyceridemia, Hepatic steatosis.

 

(Nguồn tin: )

tResourceLoader>