Tạp chí

Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của hoạt chất chống oxy hóa polyphenol chiết từ rong nâu (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014

Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của hoạt chất chống oxy hóa polyphenol chiết từ rong nâu (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 4/2014

Tóm tắt

Rong nâu chứa một số loại hợp chất có lợi sức khỏe con người, bao gồm carbonhydrat-những hợp chất gọi là polysaccharid, carotenoid và  polyphenol-những hợp chất được gọi là phlorotannin, là hoạt chất chủ yếu ở rong nâu. Những polyphenol này có khả năng quét các gốc tự do là nguyên nhân gây ra các bệnh hiểm nghèo. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành thử nghiệm độc tính cấp và bán trường diễn để đánh giá độ an toàn của nguyên liệu polyphenol từ rong nâu. Kết quả nghiên cứu cho thấy: chế phẩm polyphenol không thể hiện độc tính cấp trên chuột nhắt trắng dòng Swiss tr­ưởng thành theo đường uống với mức liều cao nhất theo đường sonde dạ dày là 10g/kg/72giờ ( LD50 >10g/kg/72giờ). Kết quả khảo sát trên độc tính bán trường diễn cho thấy chế phẩm không làm ảnh hưởng tới sự phát triển trọng lượng cơ thể thỏ thí nghiệm, không làm biến đổi điện tim thỏ, và các chỉ số huyết học (như hồng cầu, bạch cầu, tiểu  cầu và hàm lượng  hemoglobin) sau khi cho uống với liều 0,5g/kg dùng trong 42 ngày. Các chỉ số đánh giá chức năng gan (hoạt độ AST, ALT), thận (nồng độ ure, creatinin) trong giới hạn bình thường.

Từ khóa: Polyphenol, Độc tính cấp, Độc tính bán trường diễn, Rong nâu.

Summary

Study on the Acute and Subchronic Toxicity of Polyphenol Antioxidant Substance Extracted from Brown Seaweed

Brown seaweed may contain several types of compounds with potential health benefits, including carbonhydrate-like compounds called polysaccharides, carotenoids and polyphenol-like compounds called phlorotannnins. These polyphenols have scavenging activity on free radicals. In this study, the acute and subchronic toxicity of polyphenol have been studied to evaluate its safety. The results showed that  brown seaweed polyphenol up to the highest dosage of 10g/kg body weight did not induce any acute oral toxicity on rats after 72 hrs of observation. Subchronic toxicity study in rabbits revealed that brown seaweed polyphenol orally administered at dose of 0,5 g/kg daily for 42 days did not change the body weight and electrocardiogram as compared to control. Hematological indices (red blood cell, white blood cell, platelet and hemoglobin content), hepatic indices (AST, ALT activity) and renal indices (urea, creatinin levels) of rabbits after brown seaweed polyphenol treatment were in normal biological values.

Keywords: Polyphenol, Acute toxicity, Subchronic toxicity, Brown seaweed

(Nguồn tin: )

tResourceLoader>