Tạp chí

Tạp chí Dược liệu số 6 -2020

Trang

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

323

Nghiên cứu thành phần hóa học loài Panax zingiberensis thu mua tại Lai Châu - Trần Xuân Hùng, Võ Ngọc Linh Giang, Nguyễn Thị Ngọc Chi, Nguyễn Thị Ngọc Hương,  Lê Thị Hồng Vân

332

Các flavon, flavanon và sesquiterpen từ cây đại bi ở Việt Nam - Nguyễn Văn Tài, Phan Thị Trang, Tạ Thị Thủy, Phùng Như Hoa, Nguyễn Thị Thu Trang, Phan Văn Trưởng, Nguyễn Minh Khởi

337

Một số hợp chất steroid, terpenoid và acid phenolic phân lập từ cây nho rừng - Phùng Thanh Long, Nguyễn  Thị Thu, Hà Vân Oanh, Đỗ Thị Hà

341

Sàng lọc các hợp chất ức chế enzym a- glucosidase của cây xấu hổ trên mô hình in silico - Phạm Thị Lan, Nguyễn Hồng Nhung, Tạ Thị Thu Hằng, Vũ Khánh Linh, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Phạm Thị Nguyệt Hằng, Bùi Thanh Tùng

352

Định lượng rotundin trong một số loài thuộc chi Stephania thu hái ở Việt Nam bằng phương pháp HPLC-DAD - Lê Thị Loan, Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Quỳnh Nga, Nguyễn Minh Khởi, Đỗ Thị Hà

356

Xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng đồng thời một số hoạt chất trong cây sói rừng bằng HPLC-DPA - Nguyễn Quốc Tuấn, Phạm Quốc Tuấn

361

Tối ưu hóa quy trình phun sấy tạo bột cao đương quy di thực - Vũ Thanh Huyền, Lê Ngọc Duy, Đào Anh Hoàng, Hà Vân Oanh, Nguyễn Thị Lê, Trần Bình Duyên, Lê Thị Kim Vân

368

Tác dụng của viễn chí ba sừng trên hành vi của ruồi giấm chuyển gen mang bệnh Alzheimer - Trần Văn Quang, Trần Nguyên Hồng, Nguyễn Thượng Dong, Phạm Thị Nguyệt Hằng

376

Tác dụng điều hòa glucose huyết của các cao chiết từ lá vối - Nguyễn Hoàng Minh, Đào Trần Mộng, Nguyễn Mai Trúc Tiên, Mai Thành Chung, Nguyễn Thị Thu Hương

381

Nhân giống cây khôi bằng phương pháp nuôi cấy mô - Vũ Hoài Sâm, Dương Thị Ngọc Anh, Lê Thị Quỳnh Nga, Trịnh Văn Vượng, Nguyễn Thị Xuyên

 

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)