Tạp chí

Bổ sung loài trọng lâu lá đốm cho hệ thực vật Việt Nam

Trong đợt điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc tỉnh Hà Giang chúng tôi đã ghi nhận phân bố của loài trọng lâu lá đốm – Paris cronquistii (Takht.) H. Li qua đó bổ sung thêm 1 loài thuộc chi Paris cho hệ thực vật Việt Nam.

BỔ SUNG LOÀI TRỌNG LÂU LÁ ĐỐM CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

Nguyễn Quỳnh Nga1,*, Phạm Thanh Huyền1, Ngô Thị Mai Anh2,

 Phan Văn Trưởng1, Hoàng Văn Toán1, Nguyễn Xuân Nam1

1Viện Dược liệu; 2Đại học Y Hà Nội

*Email: nguyenquynhnga@hotmail.com

(Nhận bài ngày 22 tháng 5 năm 2015)

Tóm tắt

Trong đợt điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc tỉnh Hà Giang chúng tôi đã ghi nhận phân bố của loài trọng lâu lá đốm – Paris cronquistii (Takht.) H. Li qua đó bổ sung thêm 1 loài thuộc chi Paris cho hệ thực vật Việt Nam. Trọng lâu lá đốm được phân biệt với các loài khác thuộc chi Paris ở các đặc điểm: mặt dưới lá có các đốm màu tía; cánh hoa 5-6 dài hơn đài hoa, dạng dải. Nhị thường 15-18; trung đới kéo dài, hình kim, dài 1-2mm. Bầu 5-6 cạnh, đỉnh bầu màu đỏ cam. Qua điều tra thực địa và phỏng vấn người dân địa phương cho thấy, tình trạng thu gom bán qua biên giới trong thời gian dài cùng với môi trường sống ngày càng bị thu hẹp khiến loài trọng lâu lá đốm đã trở nên hiếm gặp.

Từ khóa: Paris cronquistii, Bổ sung loài mới, Hệ thực vật Việt Nam.

Summary

A Newly Recorded Species - Paris cronquistii (Takht.) H. Li to Flora of Vietnam

Survey of medicinal plant resources in Ha Giang province resulted in the identification for the first time in Vietnam a species of Paris genus named as Paris cronquistii (Takht.) H.Li. Paris cronquistii (Takht.) H. Li is characterized by leave abaxially purple or mottled with purple; inner petals 5-6, narrowly linear, longer than outer ones. Stamens usually 15-18; free portion of connective 1-2 mm, apex acute. Ovary red-orange at top, 5 or 6-ribbed. Style short; stigma lobes 5 or 6. Recently, overexploitation as well as losing habitat has led to serious decline in populations of this species.

Keywords: Paris cronquistii, Newly recorded species, Flora of Vietnam.

(Nguồn tin: )