Tạp chí

Định lượng POLYSACCHARID trong củ cây ô đầu bằng phương pháp đo quang

Dược liệu ô đầu đã được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền Việt Nam và Trung Quốc. Hiện nay, dược liệu này vẫn tiếp tục được các nhà nghiên cứu quan tâm. Tiếp theo các công bố trước đây về thành phần hóa học và tác dụng sinh học cây ô đầu thu hái tại tỉnh Hà Giang, nghiên cứu này công bố về kết quả xác định hàm lượng polysaccharid. Polysaccharid toàn phần được xác định ở bước sóng 490 nm bằng phản ứng với phenol trong H2SO4

ĐỊNH LƯỢNG POLYSACCHARID TRONG CỦ CÂY Ô ĐẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG

Vũ Đức Lợi1,*,  Nguyễn Tiến Vững2

1Đại học Quốc gia Hà Nội; 2Viện Pháp y Quốc gia

*Email: ducloi82@gmail.com

(Nhận bài ngày 03 tháng 4 năm 2015)

Tóm tắt

Dược liệu ô đầu đã được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền Việt Nam và Trung Quốc. Hiện nay, dược liệu này vẫn tiếp tục được các nhà nghiên cứu quan tâm. Tiếp theo các công bố trước đây về thành phần hóa học và tác dụng sinh học cây ô đầu thu hái tại tỉnh Hà Giang, nghiên cứu này công bố về kết quả xác định hàm lượng polysaccharid. Polysaccharid toàn phần được xác định ở bước sóng 490 nm bằng phản ứng với phenol trong H2SO4. Phương pháp định lượng có độ đúng, độ chính xác cao, có khoảng nồng độ tuyến tính là 20-120 µg/ml, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng lần lượt là: 1,37 và 4,57 µg/ml. Phương pháp đã được áp dụng để định lượng  polysaccharid toàn  phần trong mẫu phụ tử Hà Giang, cho hàm lượng là 15,81 ± 0,19 % .

Từ khóa: Phương pháp đo quang, Polysaccharid toàn phần, Aconitum carmichaeli.

Summary

Quantitative Determination of Total Polysaccharides in the Daughter Root of Aconitum carmichaeli Debx. by Spectrophotometric Method

Aconitum carmichaeli Debx., a medicinal plant has been used in Vietnamese and Chinese traditional medicine for long time. Previous study reported on chemical constituents and biological activities of this plant collected in Cao Bang province, the current study deals with the quantitative determination of polysaccharides in the daughter root of this plant. Total polysaccharides were spectrophotometrically determined at the wavelength 490 nm based on the reaction with phenol/H2SO4. The method showed good linearity in the range 20-120 µg/ml (r=0,99), as well as good recovery and accuracy. The limit of detection (LOD), limit of quantification (LOQ) were found to be of 1,37 µg/ml and 4,57 µg/ml, respectively. The proposed method was successfully applied in quantitative determination total polysaccharides in the daughter root of Aconitum carmichaeli Debx. growing in Ha Giang province, which range from 15,62 to 16,00 %.

Keywords: Spectrophotometric method, total polysaccharides, Aconitum carmichaeli.

(Nguồn tin: )