Tạp chí

Tiềm năng cây thuốc phục vụ sức khỏe cộng đồng ở tỉnh Kiên Giang

Tiến hành điều tra tài nguyên cây thuốc tại Vườn Quốc gia Phú Quốc và rừng đặc dụng Hòn Chông thuộc tỉnh Kiên Giang, kết quả đã ghi nhận được 370 loài thuộc 302 chi, 129 họ, 46 bộ thuộc 4 ngành ...

19/08/2015

SAPONIN TRITERPENOID phân lập từ cây thường xuân thu hái tại Lâm Đồng

Từ lá cây thường xuân (Hedera helix Linné) thu hái tại Lâm Đồng, hai hợp chất saponin triterpenoid là taurosid G1 (1) và taurosid H2 (2) đã được phân lập. Cấu trúc hóa học của chúng được xác định ...

19/08/2015

Thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu lá ổi ruột hồng

Thành phần hóa học của tinh dầu lá tươi của cây ổi ruột hồng (Psidium guajava L.) mọc tại Việt Nam đã được khảo sát. Ba mươi bốn hợp chất đã được xác định bằng GC/MSD-GC/FID. Những hợp chất chính là ...

19/08/2015

Thành phần hóa học của dịch chiết thủy phân phần trên mặt đất dây thìa canh

Nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn dicloromethan của dịch chiết thủy phân dây thìa canh, 5 hợp chất đã được phân lập bao gồm: β-amyrin-3-β-O-cinnamoyl (1), lupeol (2), β-sitosterol (3), ...

19/08/2015

PHYTOSTEROL và TRITERPEN phân lập từ cận n-HEXAN cây mễ tử liễu

Lần đầu tiên thành phần hóa học của cây mễ tử liễu (Polygonum plebeium R. Br.) thu hái ở Việt Nam được nghiên cứu. Sáu hợp chất bao gồm acid montanic (1), β-sitosterol (2), stigmasterol (3), lupeol ...

19/08/2015

Nghiên cứu đặc điểm thực vật cây xuyên tâm thảo thu hái ở Trà Lĩnh, Cao Bằng, Việt Nam

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, đặc điểm vi phẫu thân, lá và bột (phần trên mặt đất) của cây xuyên tâm thảo thu hái tại Trà Lĩnh, Cao Bằng đã xác định được tên khoa học là Phyllocyslus ...

19/08/2015

Tác dụng cải thiện hội chứng tự kỷ của cao chiết rau đắng biển trên mô hình chuột nhắt tự kỷ thực nghiệm gây bởi muối VALPROAT

Tự kỷ là một rối loạn hành vi nghiêm trọng đặc trưng bởi sự suy giảm trong các tương tác xã hội, khiếm khuyết trong giao tiếp và hành vi lặp lại. Tự kỷ đang phát triển với một tốc độ đáng báo động ...

19/08/2015

Bổ sung loài trọng lâu lá đốm cho hệ thực vật Việt Nam

Trong đợt điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc tỉnh Hà Giang chúng tôi đã ghi nhận phân bố của loài trọng lâu lá đốm – Paris cronquistii (Takht.) H. Li qua đó bổ sung thêm 1 loài thuộc chi Paris cho ...

19/08/2015

Định lượng POLYSACCHARID trong củ cây ô đầu bằng phương pháp đo quang

Dược liệu ô đầu đã được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền Việt Nam và Trung Quốc. Hiện nay, dược liệu này vẫn tiếp tục được các nhà nghiên cứu quan tâm. Tiếp theo các công bố trước đây về thành ...

19/08/2015

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn cây giống, phương thức trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây đảng sâm ở Việt Nam tại Kon Tum

Cây giống đảng sâm Việt Nam được sản xuất bằng các phương pháp khác nhau như nuôi cấy mô, gieo hạt, từ củ và mầm củ, được trồng thuần và trồng xen. Kết quả trồng khảo nghiệm cho thấy: tỷ lệ sống sau ...

19/08/2015