Tạp chí

Tạp chí Dược liệu số 4 - 2019

Trang

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

195

Flavonoid và một số hợp chất khác phân lập từ lá phù dung - Nguyễn Thị Phương Trúc, Trần Thị Vân Anh

201

Các hợp chất lignan từ cây cỏ lào - Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Tuyết, Trần Thị Thanh Vân, Nguyễn Tiến Đạt

205

Điều chế và thiết lập chuẩn paris saponin II từ phần trên mặt đất bảy lá một hoa - Cao Ngọc Anh, Đỗ Thị Hà, Nguyễn Thị Thu, Lê Thị Loan, Nguyễn Thị Duyên, Thái Nguyễn Hùng Thu

211

Định lượng đồng thời baicalin, baicalein và chrysin trong dược liệu hoàng bá nam bằng HPLC-UV - Hoàng Thị Tuyết, Nguyễn Thị Phương, Phương Thiện Thương, Nguyễn Văn Ri

216

Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời puerarin, daidzin và daidzein trong rễ củ sắn dây trên hệ thống máy HPLC-PDA - Phạm Quốc Tuấn, Hà Thanh Hòa, Hà Quang Lợi, Nguyễn Quốc Tuấn, Phương Thiện Thương, Nguyễn Mai Nam, Trần Quốc Hưng, Lương Phong Văn, Đinh Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Đức Hùng

220

Nghiên cứu phân lập và phân tích định lượng maackiain trong rễ cát sâm - Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Hà Ly, Nguyễn Thị Phương, Phương Thiện Thương, Nguyễn Minh Khởi, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Đình Quân

226

Xây dựng phương pháp định lượng asiaticosid trong rau má bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đỗ Quyên, Phạm Tuấn Anh, Hoàng Quỳnh Hoa, Bùi Thị Thảo, Hà Vân Oanh

230

Phân loại nguồn gốc dược liệu hà thủ ô đỏ ở Việt Nam bằng LC-MS/MS kết hợp phân tích thống kê đa biến - Nguyễn Thị Hà Ly, Lương Quý Đạt, Tạ Thị Thảo, Nguyễn Đình Quân, Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Minh Khởi, Phương Thiện Thương

236

Tác dụng bảo vệ gan của các cao chiết từ lá vối - Nguyễn Hoàng Minh, Chương Thị Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Thu Hương

240

Đánh giá tác dụng của cao chiết lá chùm ngây lên phì đại lành tính tuyến tiền liệt gây bởi testosteron trên chuột cống trắng - Nguyễn Thị Phượng, Phạm Thị Nguyệt Hằng, Lê Thị Xoan, Phí Thị Xuyến, Phan Thị Trang, Nguyễn Văn Tài

245

Đánh giá đặc điểm nông học và chất lượng dược liệu một số nguồn gen náng hoa trắng tại Thanh Trì - Hà Nội - Nhữ Thu Nga,, Tạ Như Thục Anh, Trần Thị Liên, Trần Hữu Khánh Tân, Trần Thị Trang, Trịnh Văn Vượng, Nguyễn Văn Khiêm

250

Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây bạch cập - Hoàng Thị Như Nụ, Đinh Trường Sơn, Nghiêm Tiến Chung, Nguyễn Văn Khiêm, Nguyễn Thị Xuyên, Dương Thị Ngọc Anh

 

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)