Tạp chí

Tạp chí Dược liệu số 6 - 2021

Trang

TỔNG QUAN

265

Tổng quan về công nghệ tinh chế, làm giàu hoạt chất trong sản xuất cao dược liệu - Trần Trọng Biên, Trần Thị Tuyết, Đào Anh Hoàng, Nguyễn Thị Sen

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

277

Các triterpenoid từ phân đoạn ethyl acetat nấm Ganoderma cochlear (Nees) Merr., họ Ganodermataceae - Nguyễn Thị Duyên, Trần Thị Tuyết, Hoàng Đức Mạnh, Lê Thành Nghị, Nguyễn Phương Đại Nguyên, Nguyễn Văn Tài

282

Thành phần hóa học của tinh dầu và phân đoạn n-hexan phần trên mặt đất chùa dù - Hoàng Thị Diệu Hương, Lê Thị Kim Vân, Nguyễn Văn Chính, Đỗ Thị Hà

287

Các hợp chất asterosaponin từ loài sao biển  Pentaceraster regulus và tác dụng gây độc tế bào ung thư in vitro - Lê Thị Viên, Trần Thị Hồng Hạnh, Trần Hồng Quang, Đỗ Thị Thảo, Hà Vân Oanh, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Hoài Nam

293

Một số hợp chất lignan và megastigman phân lập từ thân cây dứa dại  - Trương Thị Liên, Đỗ Hoàng Giang, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Thị Luyến

298

Định lượng saponin trong sâm Việt Nam trồng tại Lâm Đồng bằng HPLC-UV-ELSD - Vũ Huỳnh Kim Long,  Nguyễn Trường Huy,  Lê Thị Hồng Vân, Ngô Thị Mỹ Duyên, Trần Mộng Kha, Nguyễn Minh Đức

304

Xây dựng quy trình định lượng stachyose trong cao toàn phần  sùng thảo bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng đầu dò khối phổ - Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Viết Tịnh, Đặng Thị Xuân Quyên, Nguyễn Thị Vy Phương, Võ Thị Bạch Huệ, Phan Thanh Dũng, Phan Văn Hồ Nam

309

Xây dựng phương pháp phân tích định lượng tilirosid trong dược liệu cối xay ở Việt Nam bằng HPLC-UV - Nguyễn Thị Hà Ly, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Tuyết, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Minh Khởi

316

Tác dụng bảo vệ thần kinh của đương quy Nhật Bản, dành dành và ngưu tất trên mô hình thiếu oxy và glucose trên lát cắt hồi hải mã nuôi cấy - Lê Thị Xoan, Nguyễn Thị Thanh Loan, Phạm Thị Nguyệt Hằng, Nguyễn Văn Tài

322

Nghiên cứu tác dụng chống viêm và độc tính cấp trên thực nghiệm của sản phẩm Cao lỏng tiêu viêm HD - Trần Hồng Linh, Vũ Duy Phong, Đào Thị Hoài Thu, Phạm Văn Huấn, Nguyễn Thùy Dương

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)