Tạp chí

Khảo sát các chỉ tiêu liên quan đến sự loãng xương trên chuột nhắt trắng cái bị cắt hai buồng trứng (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

Khảo sát các chỉ tiêu liên quan đến sự loãng xương trên chuột nhắt trắng cái bị cắt hai buồng trứng (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

KHẢO SÁT CÁC CHỈ TIÊU LIÊN QUAN ĐẾN SỰ LOÃNG XƯƠNG TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG CÁI BỊ CẮT HAI BUỒNG TRỨNG

Nguyễn Thị Thu Hương*, Trần Thị Thùy An, Huỳnh Nhã Vân, Hà Quang Thanh

Trung Tâm Sâm và Dược liệu Tp. Hồ Chí Minh-Viện Dược liệu

*Email: huongsam@hotmail.com

(Nhận bài ngày 02 tháng 10 năm 2014)

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu là khảo sát mô hình gây loãng xương thực nghiệm trên chuột nhắt trắng cái bị giảm năng sinh dục (GNSD) do cắt bỏ 2 buồng trứng qua các chỉ tiêu đánh giá về trọng lượng và kích thước xương, hàm lượng calci và phospho trong xương, chất đánh dấu sinh học liên quan đến quá trình tạo xương là alkalin phosphatase (ALP) và osteocalcin trong huyết tương và hình ảnh mô học, đồng thời khảo sát đáp ứng của mô hình với thuốc điều trị loãng xương thuộc nhóm bisphosphonat (alendronat) và estradiol ở thời điểm mô hình GNSD đạt các tiêu chí về loãng xương. Kết quả nghiên cứu cho thấy thực nghiệm gây GNSD bằng việc cắt bỏ hai buồng trứng ở chuột nhắt trắng cái làm giảm các chỉ tiêu liên quan đến độ bền của xương như hàm lượng các chất khoáng (calci và phospho), ALP và osteocalcin và làm thay đổi hình thái giải phẫu mô học xương theo hướng loãng xương, điển hình nhất ở tuần thứ 6 sau GNSD. Việc điều trị bằng alendronat hay estradiol valerat (Progynova®) ở tuần thứ 2 sau cắt buồng trứng và liên tục trong 4 tuần (liều uống 0,5 mg/kg thể trọng chuột) có tác dụng phục hồi về giá trị bình thường các chỉ tiêu này.

Từ khóa: Thực nghiệm cắt bỏ 2 buồng trứng, Loãng xương, Alendronat, Estradiol valerat.

Summary

Experimental Study on Parameters Related to Osteoporosis in Ovariectomized Mice

The study was performed to study on parameters related to ovariectomy-induced osteoporosis in mice i.e. bone weight, bone length, bone calcium and phosphorus contents, plasma alkaline phosphatase and osteocalcin contents, and bone morphology. The effective medication for osteoporosis alendronate or estradiol valerate was applied to investigate the response of established osteoporosis model to drug treatment. The revealed results demonstrated that ovariectomy decreased bone calcium and phosphorus contents, plasma alkaline phosphatase and osteocalcin contents, and induced osteoporosis in bone morphological images, markedly at 6th week after ovariectomy. Alendronate or estradiol valerate (Progynova®) was orally administered for 4 weeks started at 2nd week after ovariectomy restored the changes in parameters related to osteoporosis to the normal values.

Keywords: Ovariectomy, osteoporosis, alendronate, estradiol valerate.

(Nguồn tin: )