Tạp chí

Khảo sát hoạt tính độc tế bào của các cây thuốc Việt Nam trên dòng tế bào ung thư gan HEPG2 (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Khảo sát hoạt tính độc tế bào của các cây thuốc Việt Nam trên dòng tế bào ung thư gan HEPG2 (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Tóm tắt

Với mục đích nghiên cứu, tìm kiếm các tác nhân có tác dụng chống ung thư từ các loài thực vật Việt Nam, chúng tôi đã khảo sát hoạt tính độc tế bào, trên dòng tế bào ung thư gan HepG2 của 53 dịch chiết dung môi từ 49 loài cây thuốc thuộc 17 họ thực vật khác nhau. Trong đó, 28 dịch chiết (ở nồng độ 50 µg/mL) đã thể hiện hoạt tính chống tăng sinh tế bào, với tỷ lệ tế bào ung thư gan sống sót dưới 50%. Các dịch chiết cây trâm bầu (Combretum quadrangulare, lá, V-0407); dây lăng (trâm bầu griffithii) (C. griffithii, lá cành, V-0405), xáo Petelotii (Paramignya petelotii, lá cành, V-0385) và nguyệt quế (Murraya paniculata, lá, phân đoạn CHCl3, V-0394)  đã thể  hiện hoạt tính độc tế bào mạnh nhất, với tỷ lệ tế bào sống sót tương ứng là 28,8; 29,2; 32,2 và 32,8%. Kết quả sàng lọc này sẽ định hướng việc nghiên cứu tiếp thành phần hóa học và thử nghiệm hoạt tính sinh học của các hợp chất thiên nhiên cũng như việc sử dụng các cây thuốc dân tộc để chữa các bệnh ung thư, trong đó có ung thư gan.

Từ khóa: Hoạt tính độc tế bào, họ Cam quít, dòng tế bào ung thư gan HepG2

Summary

Screening of Cytotoxic Activity of some Vietnamese Herbal Plants on Hepatocarcinoma Cell Line HepG2

For the search of new anti-cancer agents from natural resources, we investigated the cytotoxic potential of fifty three extracts from forty nine Vietnamese medicinal plants of seventeen different families by determination of their cytotoxic activity against human hepatocellular carcinoma HepG2 cells. Among tested extracts, twenty-eight extracts at concentration of 50 µg/mL demonstrated a substantial antiproliferative effect, with the percent of survival rate below 50%. Among the plants showing cytotoxic activity against HepG2, the leaf extract of Combretum quadrangulare (Trâm bầu, V-0407); Combretum griffithii (trâm bầu griffithii, V-0405), Paramignya petelotii (Xáo, V-0385) and Murraya paniculata, (CHCl3 fraction) (Nguyệt quế, V-0394)  exhibited the strongest cytotoxic activity, causing 28.8%, 29.2% 32.2% and 32.8% cell survival, respectively. Further studies of the active extracts are necessary for chemical analysis of the active compounds and more extensive biological evaluations.

Keywords: Cytotoxic activity, Rutaceae, Hepatocarcinoma cell line HepG2.

(Nguồn tin: )