Tạp chí

Nghiên cứu sàng lọc tác dụng độc trên một số dòng tế bào ung thư của 30 mẫu dược liệu kết hợp với Trail (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 4/2013)

Nghiên cứu sàng lọc tác dụng độc trên một số dòng tế bào ung thư của 30 mẫu dược liệu kết hợp với Trail (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 4/2013)

Tóm tắt

Phối tử gây chết tế bào theo chương trình (TRAIL) là một thành viên của đại gia đình hoại tử u gây chết bào theo chương trình một cách chọn lọc đối với nhiều tế bào khối u nhưng lại không ảnh hưởng đến các tế bào thường. Sự kết hợp giữa thuốc y học cổ truyền và TRAIL có thể hứa hẹn một liệu pháp điều trị ung thư . Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá tác dụng độc tế bào khi dùng kết hợp TRAIL với 30 cao chiết dược liệu và chất phân lập trên 4 dòng tế bào ung thư, bao gồm: ung thư gan (Hep-G2), ung thư vú (MDA MB231), ung thư tử cung (Hela), và ung thư dạ dày (NCI-N87). Kết quả nghiên cứu được trình bày cụ thể trong phần kết quả và thảo luận.

Từ khóa: TRAIL, Hep-G2, MDA MB231, Hela, NCI-N87, 30 cao chiết dược liệu và chất phân lập.

Summary

Screening Cytotoxic Effect of 30 Plant Extracts and Compounds in Combination

with TRAIL on some Cancer Cell Lines

Tumor necrosis factor (TNF)) related apoptosis - inducing ligand (TRAIL) is a member of the TNF superfamily that selectively induces apoptosis of a variety of tumor cells but no effect in most normal cells. The combined treatment of traditional medicine with TRAIL might be promising as a new cancer thepary. So nowadays, screening compounds that combine to TRAIL to treat human cancer is necessary. In this study, we evaluated the cytotoxic effect of 30 plant extracts and compounds in combination with TRAIL on 4 cancer cell lines (MBA MD231, NCI-N87, Hep-G2 and Hela). The results are displayed in the result and discussion part.

Keywords: TRAIL, Hep-G2, MDA MB231, Hela, NCI-N87, 30 plant extracts and compounds.

(Nguồn tin: )