Tạp chí

Preparation and characterization of herbal gel containing Aloe vera and winter melon extract (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 4/2013)

Preparation and characterization of herbal gel containing Aloe vera and winter melon extract (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 4/2013)

Điều chế và đặc tính hóa gel thảo dược chứa dịch chiết lô hội và bí đao

Gel thảo dược được điều chế với thành phần hoạt tính chính bao gồm dịch chiết lô hội và bí đao. Nghiên cứu đánh giá các chỉ số hóa lý chế phẩm bao gồm pH, độ nhớt, độ dàn mỏng và độ trương nở. Đặc biệt chế phẩm còn được thử nghiệm khả năng tạo độ ẩm da ở người tình nguyện. Kết quả cho thấy gel chứa 15% dịch chiết lô hội và 15% dịch chiết bí đao đạt độ tối ưu nhất trong số các công thức thử  nghiệm. Chế phẩm này có thể đề xuất như một liệu pháp an toàn trong điều trị khô da.

Từ khóa: Allantoin, Lô hội, Da khô, Độ ẩm, Bí đao.

Summary

Preparation and Characterization of Herbal Gel

Containing Aloe vera and Winter Melon Extract

A new herbal gel was prepared using fresh Aloe vera and winter melon juice as main active ingredients. The physicochemical parameters of formulation such as pH, viscosity, extrudability, spredability, and swelling index were examined. Formulations were also studied for the growth of moisture value on skin of volunteers. This study revealed that herbal gel containing 15% Aloe vera and 15% winter melon extracts has comparatively been proven to be the best recipe among the tested formulations. The moisture value was recorded up to 58.13% after 10 days of herbal gel application. The newly formulated gel could be suggested as a safe therapy for improvement of skin hydration level.

Keywords: Allantoin, Aloe veraDry skin, Moisture value, Winter melon.

(Nguồn tin: )