Tạp chí

Thành phần hóa học của lá cây bù dẻ lá lớn (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 4/2013)

Thành phần hóa học của lá cây bù dẻ lá lớn (Tạp chí Dược liệu, tập 18, số 4/2013)

Tóm tắt

Từ dịch chiết ethyl acetat của lá cây bù dẻ lá lớn đã phân lập được 3 hợp chất (1 - 3). Bằng phương pháp phân tích phổ (1H-NMR, 13C-NMR, MS), kết hợp với các  số liệu phổ được công bố trước đó, xác định các chất này lần lượt là glutinol (1), taraxerol (2) và stigmasterol (3). Đây là công bố đầu tiên về các hợp chất này có trong cây bù dẻ lá lớn thu hái ở Việt Nam.

Từ khóa: Bù dẻ lá lớn, Thành phần hoá họcGlutinol, Taraxerol.

 

Summary 

Chemical Composition of Uvaria cordata (Dun.) Wall. ex Alston

By various chromatographic methods, three compounds, glutinol (1), taraxerol (2) and stigmasterol (3) were isolated from the leaves of Uvaria cordata (Dun.) Wall. ex Alston. Their structures were determined by analysis of their spectroscopic NMR, MS in comparison with published data.

KeywordsUvaria cordataGlutinol, Taraxerol, Leaves.

(Nguồn tin: )